Dầu dừa nguyên chất KoKoFi trưng bày, giới thiệu sản phẩm KokoFi tại vườn hoa Tp.Đà Lạt.

CỬA HÀNG GIỚI THIỆU, TRƯNG BÀY SẢN PHẨM KOKOFI

          Dầu dừa nguyên chất KoKoFi trưng bày, giới thiệu sản phẩm KokoFi tại vườn hoa Tp.Đà Lạt.

Kính mời khách hàng đến Tham quan. mua sắm và trải nghiệm các loại sản phẩm của KokoFi vào festival hoa Đà Lạt vào tháng 11/2022.