Video giới thiệu dầu dừa KoKoFi

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ DẦU DỪA PHƯƠNG HUỲNH

 Click vào đường link để xem video:

https://youtu.be/BdOoXagop0c

 

 

 Video được hỗ trợ của dự án SME - Trà Vinh